Afdruk (Duits)

dienstenleveranciers

Michael Vogel

Frankfurt am Main

contactmogelijkheden

E-mailadres: info@jedesticket.de

Aansprakelijkheid en copyright informatie

Disclaimer: De inhoud van deze website is naar beste weten met zorg samengesteld, maar is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bindend, tenzij het juridisch bindend is (bijv. de opdruk, privacyverklaring, algemene voorwaarden of herroepingsinstructies voor consumenten). Wij behouden ons het recht voor om de inhoud geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen, voor zover dit geen afbreuk doet aan de contractuele verplichtingen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend.

Links naar externe websites: De inhoud van buitenlandse webpagina’s, waarnaar wij direct of indirect verwijzen, valt buiten ons verantwoordelijkheidsgebied en wij maken ons geen eigenaar. Voor alle inhoud en in het bijzonder voor schade, die voortvloeit uit het gebruik van de informatie die in de gelinkte websites kan worden opgevraagd, is alleen de aanbieder van de gelinkte websites verantwoordelijk.

Auteurs- en merkrechten: Alle op deze website gepresenteerde inhoud, zoals teksten, foto’s, grafieken, grafieken, merken en handelsmerken zijn beschermd door de desbetreffende beschermende rechten (auteursrechten, merkrechten). Het gebruik, de vermenigvuldiging enz. zijn onderworpen aan onze rechten of aan de rechten van de respectievelijke auteurs of beheerders van de rechten.

Informatie over wettelijke inbreuken: Indien u een juridische inbreuk binnen onze internetpresentatie opmerkt, gelieve ons daarvan op de hoogte te stellen. Wij zullen illegale inhoud en links onmiddellijk na kennisname verwijderen.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator